نشانی ایمیل

www.themento@gmail.ccom www.midas@gmail.ccom

آدرس شرکت

خوزستان-اهواز -کیان آباد 28 شرقی پلاک 12

تلفن تماس

021-333764544 021-333764535

ساعت کاری

روزهای زوج از 9 صبح تا 4 عصر